Wat is StageMonitor?

StageMonitor is een product dat inzicht geeft in de planning en voortgang van praktijkopleiding in de zorg. Tegelijkertijd zorgt het voor minder administratie en is er zicht op de regionale stagecoördinatie in de zorg. Maar hoe werkt StageMonitor precies? Lees hier hoe StageMonitor een effectieve oplossing biedt bij de planning en coördinatie van praktijkopleiding in de zorg.

Hoe is StageMonitor ontstaan?

StageMonitor is ontstaan vanuit de vraag naar een goede planningstool en regionale stagecoördinatie in de zorg. Bij het ontwikkelen van StageMonitor zijn verschillende ziekenhuizen en zorgorganisaties betrokken geweest. Het resultaat hiervan is dat er een product is ontstaan wat zorgorganisaties helpt om meer overzicht te krijgen op de planning en voortgang bij het opleiden van personeel.

Hoe werkt StageMonitor?

StageMonitor is een slim en veilig digitaal product dat tussen het onderwijs en de zorg in staat. StageMonitor biedt zorginstellingen de mogelijkheid om opleidingstrajecten in te plannen. Bijvoorbeeld voor het bijscholen van eigen medewerkers, maar ook voor het opleiden van zij-instromers, stagiairs, coassistenten en artsen in opleiding. Anderzijds maakt StageMonitor inzichtelijk hoeveel stageplaatsen er beschikbaar zijn en hoeveel studenten een stage zoeken. Daarnaast worden er regionale convenantafspraken vastgelegd. Hierdoor is het mogelijk om vraag en aanbod in de regio te monitoren.

Daarnaast speelt StageMonitor in op het tekort in de zorg. Het zorgtekort is een landelijk probleem dat door Covid-19 extra onder druk staat. Bij StageMonitor werken zorginstellingen en onderwijsinstellingen in het regio netwerk samen. Het digitale overzicht legt tekorten per niveau, opleiding en leerjaar bloot. Deze informatie resulteert in snelle regionale afstemming en verbetering. Er wordt precies in kaart gebracht hoeveel studenten een stageplek zoeken. Door de regionale convenantafspraken worden deze studenten eerlijk over de zorginstellingen in de regio verspreidt. StageMonitor matcht de studenten met de stageplekken, zodat de stageplekken optimaal benut zijn. Hierdoor kost het plannen van een opleidingstraject minder tijd en lopen minder studenten studievertraging op door het gebrek aan geschikte stageplaatsen.

Wat zijn de voordelen van StageMonitor?

De slimme oplossing van StageMonitor biedt verschillende voordelen voor zorginstellingen, onderwijsinstellingen, studenten en het regio netwerk.

Zorg

 • Sneller en effectiever plannen van opleidingstrajecten.
 • Overzichtelijk, grafisch planbord.
 • Waarborging privacy (AVG).

Onderwijs

 • Online samenwerken met werkgevers.
 • Inzicht in beschikbare stageplaatsen.
 • Waarborging privacy (AVG).

Studenten

 • Direct inzage in stagegegevens.
 • Informatie over werkgever.
 • Gebruik op smartphone.

Regio netwerk

 • Vastleggen convenantafspraken.
 • Monitoren vraag en aanbod.
 • Inspelen op tekorten.

Geschreven door Rosanne, UI Designer @StageMonitor